portfolio

Materialet som kommer att publiceras här omfattar både marknadsföringsmaterial i form av

  • företagspresentationer
  • grafiska profiler
  • logotypebyggande
  • konsumentriktad reklam.

Jag föredrar att jobba informativt, gräva material genom research och göra intervjuer etc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Här är ett av mina första externa hemsidesprojekt.

fridan

Frida och jag hade kommit i kontakt med varandra via Facebook, vår gemensamma länk då var att vi gått på samma högskola (jag läste dock på distans).

Sidhuvudet/logon har jag designat. Hemsidan har jag redigerat och kodat efter hennes önskemål.