#19 Trollet

Trollet
Min första praktikplats var på ett sätteri. Yrket sättare är utdött sedan desktop publishing lanserades. Innan persondatorerna blev vanligt...